Рейтинг@Mail.ru
^

“İnşaatçıların mesleki birliği”

(“Professionalnıy alyans stroiteley”)

ticari olmayan ortaklığına

KATILMA ŞARTLARI:

Yapılması gereken yatırımların miktarı ve ödeme sırası:

1.Ortaklığa katılması için yapılması gereken yatırım miktarı – 4 000 ruble’dir.

2.Aylık aidat miktarı – 4 000 ruble’dir.

3.Tazminat vakfına tek ödeme yapılması gereken yatırım miktarı – 300 000 ruble’dir.

 Ortaklığa katılması için ve işlerin yapılmasına izin sağlayan kayıt belgesinin alınması için sunulması gereken evraklar:

1.Ortağa katılması için ve işlerin yapılmasına izin sağlayan kayıt belgesinin verilmesi için dilekçe;

2.Tüzel kişinin veya özel girişimcinin devlet tescilini tasdik eden kayıt belgesi;

3.En fazla bir ay önce alınan Tüzel Kişilerin Birleşik Devlet Sicilinden alıntı;

4.Dilekçeye dair olan 1 no’lu Ek (Rusya Federasyonu Bölgesel Gelişme Bakanlığının emri uyarınca Esaslı inşaat tesislerinin güvenliğine etkileyen, inşaat, rekonstrüksyon ve esaslı onarım ile ilgili işler türlerinin listesi);

5.Dilekçeye dair olan 2 no’lu Ek (“Esaslı inşaat tesislerinin güvenliğine etkileyen işler uygulanmasına izin sağlayan kayıt belgesinin alınması için beyan edilen elemanlara dair bilgilerin tablosu”).

Beyan edilen elemanlara dair evraklar:

- Yüksek ve orta teknik öğrenim diplomalarının kopyaları;

- uzmanların iş karnelerinin kopyaları;

- kısa vadeli kalifiye yetkinleşme öğrenimi için kayıt belgelerinin kopyaları;

- vadesiz olarak veya en az bir yıl için akdedilen iş anlaşmalarının kopyaları.

6.Sunulan evrakların listesi.

    Evrakların kopyaları müdür imzasıyla ve şirketin mühürüyle tasdik edikecekler. Noter tasdiği istenmemektedir.

ISO sertifikası, ortaklığa katılması için zorunlu bir şart değildir.

Ortaklığa katılması için evraklar elektronik ortamda da sunulabilir.

Ortaklıkta medeni sorumluluğun sigortalanması için istenen sigorta tutarlarının asgari miktarı tespit edilmiştir.

Kısa vadeli kalifiye yetkinleşme öğrenimi için kayıt belgeleri, gerek Ortaklıkta akredite edilen öğretim kuruluşlarındani gerekse de devlet nümunesine uygun bir şekilde kayıt belgelerini veren her türlü başka öğretim kuruluşlrından kabul edilir.

Her yıllık planlanan kontrol sırasında Ortaklık kendi üyelerinden sadece bir dökümanı ister. Bu döküman rapordur.

⇐ Вернуться на главную страницу